چهارشنبه 30 مهرماه 1393 یا 22 اکتبر 2014 میلادی


تارنمای "چه بایدکرد" پس از 13 سال فعالیت به دلایلی که شرح آن
در این مختصر نمی گنجد تعطیل شد.